07

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84 üncü maddesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmenlik maddesinin 11. maddesi “Seçim Usul ve Esasları” hakkındaki yönetmelik hükmüne göre, Borsamız Meclis Üyeliği Seçimi 01 Ekim 2017 tarihinde Pazar günü Borsamız hizmet binasında 09.00- 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Listeler 11-12-13 Eylül 2017 günleri Kadirli Ticaret Borsası ilan panosunda askıya çıkacaktır.Listelere yapılacak itirazın askı süresi içerisinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılacaktır.

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.


Tüm borsa üyelerine önemle duyurulur.
KADİRLİ TİCARET BORSASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

 

Ek 1: Seçim Listesi

Okunma Sayısı: 319
resim