İletişim Hattı +90 (328) 717 43 00

KADİRLİDEKİ TMO'NUN YERLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR

  • 09.12.2020
  • ktb

 TMO NUN KADİRLİDEKİ YERLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE YAZISI

Adana Şube Müdürlüğümüzün ilgi sayılı yazısına istinaden İşyerimize ait Osmaniye ili Kadirli
İlçesi Ş.Mehmet Delikuş Mahallesi 721 ada 1 parselde toplam 6.347,12 m ile Osmaniye 2 ili Kadirli İlçesi
Cengiztopel Mahallesindeki 491 ada 1 parselde toplam 23.219,21 m2 taşınmazların üzerindeki tesisler ile
birlikte satış ihalesi, 21.12.2020 tarihi Pazartesi günü saat 14:00' de TMO Adana Şube Müdürlüğünde
TMO İhale Yönetmeliğinin 22.4 maddesi gereği "Kapalı Zarfla Teklif Alma ve teklifi uygun olan
istekliler arasında muhammen bedelin üzerinde olmak kaydıyla istekliler arasında açık artırma"
yöntemine göre yapılacaktır.
İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak teklifin en geç 21.12.2020
tarihi saat 14:00'e kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. İhale dokümanı
Şube Müdürlüğümüzden temin edilecek olup detaylı bilgi için İnşaat Teknikeri Meltem SARI (Tel: 0322
346 05 55) ile iletişime geçilecektir
  • KADİRLİDEKİ TMO'NUN YERLERİ SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR